Nội dung hoạt động

Đặc trưng lớp học

Nuôi dưỡng, phát huy cá tính trẻ nhỏ

Nuôi dưỡng, phát huy cá tính trẻ nhỏ

Đội ngũ nhân viên người Nhật và người Việt

Đội ngũ nhân viên người Nhật và người Việt

Môi trường thân thiện, dễ hòa nhập dù là người mới học

Môi trường thân thiện, dễ hòa nhập dù là người mới học

Trang bị tính cách mạnh mẽ, sẵn sàng tham gia thử thách

Trang bị tính cách mạnh mẽ, sẵn sàng tham gia thử thách

Nâng cao khả năng vận động, tư duy

Nâng cao khả năng vận động, tư duy

Phương pháp giáo dục theo kiểu Nhật

Phương pháp giáo dục theo kiểu Nhật

Đề cao tinh thần đồng đội, rèn luyện kỷ luật

Đề cao tinh thần đồng đội, rèn luyện kỷ luật

Hoàn thiện nhân cách trẻ nhỏ

Hoàn thiện nhân cách trẻ nhỏ

Cơ sở Lowen

Thêm thành công sản phẩm vào giỏ hàng!